خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازار دوحه در تسخیر هواداران تیم ملی ایران