خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازتاب گسترده پیروزی ایران در رسانه‌های معتبر جهان