خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازسازی چهره زن ۷۵ هزار ساله کشف شده در کردستان عراق