خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازگشایی سفارت ایران‌ در ریاض