خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازگشایی کاخ آیگای، محل تاج‌گذاری اسکندر مقدونی