خانه اخبار ویژه تصاویر/ باور می‌کنید این موزه در یک روستا باشد!