خانه اخبار ویژه تصاویر/ برج آزادی در دومین روز بهار ۱۴۰۳