خانه اخبار ویژه تصاویر/ برخورد با معتادان متجاهر در همدان