خانه اخبار ویژه تصاویر/ برق رسانی به روستا‌های عشایری کوهرنگ