خانه اخبار ویژه تصاویر/ بهزاد نبوی، ابتکار و همسرش در مراسم تشییع پیکر زهرا شجاعی