خانه اخبار ویژه تصاویر/ بهنام بانی در کنسرت زمستانی اش