خانه اخبار ویژه تصاویر/ تبلیغات نامزد‌های ریاست جمهوری در تهران