خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع انتخاباتی حامیان مسعود پزشکیان در برج میلاد