خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ تجمع بزرگ عراقی‌ها در حمایت از فلسطین