خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع حوزه‌های علمیه خواهران مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران