خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع شبانه در تهران در محکومیت ترور سردار زاهدی