خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع مردم شیراز در محکومیت حادثه تروریستی کرمان