خانه اخبار ویژه تصاویر/ تشییع پیکر شمس آقاجانی، شاعر و منتقد ادبی