خانه اخبار ویژه تصاویر/ تظاهرات بزرگ حمایت از غزه در پایتخت انگلیس