خانه اخبار ویژه تصاویر/ تغییر چهره بازیگر «خانه‌به‌دوش» بعد از ۲۰ سال