خانه اخبار ویژه تصاویر/ تفریح سخنگوی دولت در دریاچه ارومیه