خانه اخبار ویژه تصاویر/ ثبت‌نام در انتخابات با شناسنامه المثنی