خانه اخبار ویژه تصاویر/ جشنواره هنر‌های نوری در مشهد