خانه اخبار ویژه تصاویر/ جشن نوروز در روستای دوپلوره کردستان