خانه اخبار ویژه تصاویر/ حجاب نمایندگان گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان در تهران