خانه اخبار ویژه تصاویر/ حرکات عجیب و غریب پوتین وسط جلسه مهم!