خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور سید حسن خمینی در منزل شهید رئیسی