خانه اخبار استانی تصاویر/ حضور مقامات کشوری در مراسم ختم مادر نماینده بوشهر