خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور نیروهای امدادی در نزدیکی منطقه حادثه بالگرد