خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور هنرمندان در مراسم جشن حافظ