خانه اخبار ویژه تصاویر/ حضور چشمگیر هنرمندان در بدرقه رضا داوودنژاد