خانه اخبار ویژه تصاویر/ خانۀ ۳۰ متری یک رمان‌نویس در شهر سئول