خانه اخبار ویژه تصاویر/ خانۀ ۳۳ متری در سئول که برندۀ جایزۀ معماری شد