خانه اخبار ویژه تصاویر/ خروج مسافران از بندر تاریخی لافت