خانه اخبار ویژه تصاویر/خسارت‌های شدیدی که سیل به مردم مشهد وارد کرد