خانه اخبار ویژه تصاویر/ خودروی خاصی که هادی چوپان سوار می‌شود