خانه اخبار ویژه تصاویر/ خوش و بش ابراهیم رئیسی و سیدحسن خمینی در مراسم شب قدر