خانه اخبار ویژه تصاویر/ داور زن با صورت خونین ورزشگاه را ترک کرد