خانه اخبار ویژه تصاویر/ دبستانی در دل رشته کوه‌های زاگرس