خانه اخبار ویژه تصاویر/ دردسر تهاجم میمون‌ها به یک شهر