خانه اخبار ویژه تصاویر/ دومین روز نام نویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری