خانه اخبار ویژه تصاویر/ دیدار مسعود پزشکیان با هنرمندان