خانه اخبار ویژه تصاویر/ رونمایی از مجسمه سردار حیدر زرقانی