خانه اخبار ویژه تصاویر/ رژه مشترک بسیج دریایی ایران و عراق در اروندرود