خانه اخبار استانی تصاویر/ رژه نیروهای مسلح در بوشهر