خانه اخبار ویژه تصاویر/ ریل‌های بی‌استفاده معضلی برای مردم قم