خانه اخبار ویژه تصاویر/ زائران پیاده امام رضا(ع) در راه مشهد مقدس