خانه اخبار ویژه تصاویر/ زنان در دنیای ۱۰۰ سال قبل؛ از ملکه کره تا رقصنده هندی