خانه اخبار ویژه تصاویر/ زن فلسطینی در بحبوحه جنگ در غزه چهارقلو به دنیا آورد