خانه اخبار استانی تصاویر/ ساحل بندر دیر در ایام نوروز